28 Products

0.250" dia. LE Laminate Rod
0.250" dia. LE Linen/Phenolic laminate rod
BUY NOW >>
1 – 3$1.85
4 – 11$1.71
12 – 23$1.65
24 +$1.57
0.312" dia. LE Laminate Rod
0.312" dia. LE Linen/Phenolic laminate rod
BUY NOW >>
1 – 3$2.29
4 – 11$2.11
12 – 23$2.04
24 +$1.93
0.375" dia. LE Laminate Rod
0.375" dia. LE Linen/Phenolic laminate rod
BUY NOW >>
1 – 3$2.45
4 – 11$2.26
12 – 23$2.19
24 +$2.07
0.437" dia. LE Laminate Rod
0.437" dia. LE Linen/Phenolic laminate rod
BUY NOW >>
1 – 3$3.11
4 – 11$2.86
12 – 23$2.77
24 +$2.62
0.500" dia. LE Laminate Rod
0.500" dia. LE Linen/Phenolic laminate rod
BUY NOW >>
1 – 3$4.16
4 – 11$3.83
12 – 23$3.71
24 +$3.51
0.562" dia. LE Laminate Rod
0.562" dia. LE Linen/Phenolic laminate rod
BUY NOW >>
1 – 3$4.79
4 – 11$4.42
12 – 23$4.28
24 +$4.05
0.625" dia. LE Laminate Rod
0.625" dia. LE Linen/Phenolic laminate rod
BUY NOW >>
1 – 3$5.58
4 – 11$5.14
12 – 23$4.98
24 +$4.71
0.750" dia. LE Laminate Rod
0.750" dia. LE Linen/Phenolic laminate rod
BUY NOW >>
1 – 3$7.48
4 – 11$6.90
12 – 23$6.68
24 +$6.32
0.875" dia. LE Laminate Rod
0.875" dia. LE Linen/Phenolic laminate rod
BUY NOW >>
1 – 3$9.55
4 – 11$8.81
12 – 23$8.52
24 +$8.07
1.000" dia. LE Laminate Rod
1.000" dia. LE Linen/Phenolic laminate rod
BUY NOW >>
1 – 3$12.24
4 – 11$11.29
12 – 23$10.92
24 +$10.34
1.125" dia. LE Laminate Rod
1.125" dia. LE Linen/Phenolic laminate rod
BUY NOW >>
1 – 3$14.81
4 – 11$13.66
12 – 23$13.22
24 +$12.51
1.250" dia. LE Laminate Rod
1.250" dia. LE Linen/Phenolic laminate rod
BUY NOW >>
1 – 3$17.35
4 – 11$16.00
12 – 23$15.48
24 +$14.65
1.375" dia. LE Laminate Rod
1.375" dia. LE Linen/Phenolic laminate rod
BUY NOW >>
1 – 3$20.47
4 – 11$18.88
12 – 23$18.27
24 +$17.29
1.500" dia. LE Laminate Rod
1.500" dia. LE Linen/Phenolic laminate rod
BUY NOW >>
1 – 3$24.10
4 – 11$22.22
12 – 23$21.50
24 +$20.35
1.625" dia. LE Laminate Rod
1.625" dia. LE Linen/Phenolic laminate rod
BUY NOW >>
1 – 3$27.19
4 – 11$25.07
12 – 23$24.26
24 +$22.95
1.750" dia. LE Laminate Rod
1.750" dia. LE Linen/Phenolic laminate rod
BUY NOW >>
1 – 3$33.22
4 – 11$30.63
12 – 23$29.64
24 +$28.04
2.000" dia. LE Laminate Rod
2.000" dia. LE Linen/Phenolic laminate rod
BUY NOW >>
1 – 3$46.08
4 – 11$42.49
12 – 23$41.11
24 +$38.90
2.250" dia. LE Laminate Rod
2.250" dia. LE Linen/Phenolic laminate rod
BUY NOW >>
1 – 3$58.42
4 – 11$53.87
12 – 23$52.12
24 +$49.32
2.500" dia. LE Laminate Rod
2.500" dia. LE Linen/Phenolic laminate rod
BUY NOW >>
1 – 3$72.29
4 – 11$66.67
12 – 23$64.50
24 +$61.04
2.750" dia. LE Laminate Rod
2.750" dia. LE Linen/Phenolic laminate rod
BUY NOW >>
1 – 3$87.02
4 – 11$80.25
12 – 23$77.64
24 +$73.48
3.000" dia. LE Laminate Rod
3.000" dia. LE Linen/Phenolic laminate rod
BUY NOW >>
1 – 3$104.84
4 – 11$96.68
12 – 23$93.54
24 +$88.52
3.250" dia. LE Laminate Rod
3.250" dia. LE Linen/Phenolic laminate rod
BUY NOW >>
1 – 3$120.16
4 – 11$110.80
12 – 23$107.21
24 +$101.45
3.500" dia. LE Laminate Rod
3.500" dia. LE Linen/Phenolic laminate rod
BUY NOW >>
1 – 3$140.51
4 – 11$129.58
12 – 23$125.37
24 +$118.64
3.750" dia. LE Laminate Rod
3.750" dia. LE Linen/Phenolic laminate rod
BUY NOW >>
1 – 3$159.02
4 – 11$146.64
12 – 23$141.88
24 +$134.26